Anmälan till teman

Bronsålder


Anmälan hösten 2018-våren 2019

Sista anmälningsdag är 18 maj 2018

Anmälan till våra teman sker genom dessa webformulär.

 

Anmälan för årskurs 3

Webformulär, Kultur i Skolan åk3länk till annan webbplats

 

Anmälan för årskurs 5

Webformulär, Kultur i Skolan åk5länk till annan webbplats

 

Viktigt inför anmälan

  • Rangordna era val eftersom våra teman är platsbegränsade.
  • Gör en separat anmälan för varje klass/grupp. Med klass avser vi en normalstor klass (ca 25 elever)
  • En alltför stor grupp/klass kommer att delas upp till två tillfällen.
  • Avsätt tid för minst en pedagog som kan följa klassen under hela temat eftersom de olika delarna av temat bygger på varandra.
  • Redan i slutet av den här terminen räknar vi med att kunna skicka ut information om vilket tema ni fått, datum osv.