All publik verksamhet är inställd

Alternativ text.


Kulturskolans publika verksamhet som konserter och föreställningar
är inställda resten av terminen. Vi jobbar med att försöka hitta alternativa
lösningar för att kunna presentera elevernas arbeten på annat sätt.