Frågor och svar


Kulturskolans kurser riktar sig till dig

som är mellan 6 och 25 år och är folkbokförd i Norrköpings kommun. För barn i åldern 3-5 år erbjuder Kulturskolan ett begränsat antal platser inom suzukiundervisning.

 


Allmänt

Hur många kurser kan jag gå samtidigt?
Du kan vara antagen till max två ämneskurser samtidigt. Du kan delta i ensemble och körverksamhet förutom din ämneskurs.

Var sker undervisningen?
Undervisningen sker till största delen i våra lokaler på Fotbollsgatan 2 i Norrköping. Film och animationsundervisningen är förlagd till Cnemalänk till annan webbplats. Orkesterrepetioner och konserter kan vara förlagd till Hörsalenlänk till annan webbplats. Kulturskolan bedriver även undervisning på skolor i Norrköpings ytterområden.

Erbjuder ni undervisning dagtid på min skola?
När det är möjligt erbjuder vi instrumentundervisning dagtid på grundskolor i kommunens ytterområden. Utbudet på din skola kan variera från läsår till läsår beroende på lokaltillgång, antal sökande elever på skolan och våra lärares schema. Du som söker ett instrument som inte erbjuds på din skola blir inbjuden till undervisning i stan.Anmälan och kösystem

Just nu tar Kulturskolan inte emot nya anmälningar eftersom vi håller på att införa ett nytt verksamhetssystem. När det nya systemet är klart kommer vi att öppna upp anmälan igen och lägga en länk till det nya systemet här på vår hemsida.
Vid eventuella frågor eller uppsägning av befintlig kursplats kontakta kulturskolan@norrkoping.se


Jag har gått på annan kulturskola, kan jag börja direkt?
Inflyttad elev från annan kommun eller annat land får förtur om intyg från tidigare musik- eller kulturskola kan uppvisas. Skriv som kommentar i din anmälan att du kommer från en annan kulturskola samt skicka intyg via mail eller post.

När kan jag anmäla mig till en kurs?
Du kan anmäla dig eller ditt barn från och med 1 januari det år du/ditt barn har rätt ålder för den aktuella kursen. För att vara med i antagningen inför kommande läsårsstart behöver vi få in din anmälan senast 15 maj.

Hur lång kötid är det till Kulturskolans kurser?

  • Vi har långa köer till piano, gitarr och slagverk
  • Lite kortare kö till fiol/altfiol
  • Kort eller ingen kö till övriga stråk-, träblås- och bleckblåsinstrument. 

För bild- teater- film- och slöjdundervisning sätts grupper ihop utifrån ålder. Kötiden beror därför på hur många sökande det är i varje ålderskategori, vilket kan variera från läsår till läsår. 

Hur funkar Kulturskolans kösystem?
Ansökningsdatum gäller i första hand som turordningsregel i kön. Om en ledig plats uppstår vid en grundskola i ett ytterområde kan urval baseras på sökande elever på den skolan. För elever som söker suzukikurser och kurser med gruppundervisning tas även hänsyn till elevens ålder för att skapa homogena grupper.Antagning och kursstart

När får jag besked om jag blivit antagen till den kurs jag sökt på Kulturskolan?
I juni skickar vi ut antagningsbesked. Du behöver inte svara på antagningsbeskedet om du vill börja. Däremot vill vi att du meddelar vår expedition via telefon eller e-post om du vill avstå din plats. OBS! Inför läsåret 20/21 skickas antagningsbeskedet ut i augusti på grund av byte av nytt administrativt system (se ovan).

När börjar undervisningen på Kulturskolan?
Du får en kallelse från din lärare i samband med terminsstarten (v.33-34) för schemaläggning av lektionstid. Tillsammans hittar ni en tid som passar för din lektion. För gruppundervisning och ensembler finns det fasta dagar och tider. Du får en inbjudan av oss till första träffen.

Jag blev inte antagen till något av mina kursval. Vad händer nu?
Du står kvar i kö i väntan på en ledig plats. Vi gör kompletterande antagning till många av våra kurser under hela läsåret. Lediga platser som uppstår under läsåret kan också annonseras med tid och plats på Kulturskolans hemsida. Platsen erbjuds då den elev som först anmäler intresse oavsett köplats eller tidigare anmälan.

När avslutas min köplats?
Du som stått i kö längre än ett år får under vårterminen ett brev med förfrågan om du vill stå kvar i kö inför kommande läsår. Du behöver bekräfta denna förfrågan, vid utebliven bekräftelse avslutas köplatsen.

Vad händer med mina övriga ansökningar när jag kommit in på en kurs?
När du blir antagen till ett instrument avslutas köplatsen till övriga instrument. Om du fortfarande vill behålla din köplats till ett annat instrument behöver du kontakta oss så att vi kan registrera det. Ansökningar till andra ämnen och sång avslutas inte när du börjar spela ett instrument. Om du kommer in på två kurser avslutas alla andra ansökningar oavsett vilka kurser de avser.Avgift

Vad kostar det att gå på Kulturskolan?

  • Kursavgiften för Kulturskolans ämneskurser är 200 kr/termin
  • Instrumenthyra 200 kr/termin.
  • Fördjupningskurs och Suzukiundervisning 400 kr/termin.
  • Körer, orkestrar och ensembler är gratis för de elever som redan går en kurs hos oss, annars kostar de 200 kr/termin.

När blir jag betalningsskyldig?
När du har antagits till och bekräftat en plats på Kulturskolan blir du betalningsskyldig för hela terminen. Vi skickar fakturor i september och februari. Vi återbetalar inte avgiften om kursen avslutas efter påbörjad undervisning och vi gör inga reduceringar om undervisningen påbörjas under terminens gång.

Har ni syskonrabatt?
Från och med sänkningen av avgifterna höstterminen 2017 har vi inte längre någon syskonrabatt.

 


Förändring av plats

Kan jag göra uppehåll från min kurs och börja igen utan att behöva stå i kö?
Du som säger upp din plats eller tar en paus från undervisningen får förtur om du återanmäls till samma kurs inom ett år från sista lektionstillfället. Om det gått längre än ett år sedan du slutade får du ett nytt ansökningsdatum även om det gäller samma ämne som du tidigare deltagit i.

Hur gör jag om jag vill avsluta min kursplats på Kulturskolan?
Du kan avanmäla dig från din plats på Kulturskolan via e-post kulturskolan@norrkoping.se

Då meddelas både expeditionen och läraren. Om du avslutar din plats genom din lärare vill vi även att du hör av dig till expeditionen så att du blir avregistrerad i Kulturskolans elevregister.

Jag vill byta kurs eller lärare. Vart vänder jag mig då?
Använd Kulturskolans e-tjänst eller kontakta vår expedition via telefon eller e-post så hjälper vi dig.
Telefon 011-15 33 40/41
E-post: kulturskolan@norrkoping.se.
Du som vill byta instrument återfår ditt gamla ansökningsdatum till det nya instrumentvalet.Instrumenthyra

Jag vill hyra ett instrument från Kulturskolan. Hur gör jag?
Kulturskolan hyr ut träblås-, brass- och stråkinstrument. Du som vill hyra ett instrument säger till om det till din lärare i samband med terminsstarten. Läraren meddelar när och var du kan hämta ut ditt instrument. Vi hyr ut instrument i mån av tillgång.

Vi hyr inte ut piano, gitarr, trumset eller elbasInställda lektioner och frånvaro

Vad händer om läraren är sjuk?
Kulturskolan vikariesätter inte de första två tillfällena för terminen som läraren blir sjuk eller har förhinder att genomföra lektionen. Om det skulle bli fler tillfällen försöker Kulturskolan att ordna vikarie, men lyckas inte alltid.
Vid inställda lektioner skickar vi ut ett sms med besked om inställd lektion. 

Hur anmäler jag frånvaro?
Frånvaro och sjukdom anmäls direkt till din lärare.