Frågor och svar


Kulturskolans kurser riktar sig till dig

som är mellan 6-25 år och är folkbokförd i Norrköpings kommun.

För barn i åldern 3-5 år erbjuder Kulturskolan ett begränsat antal platser inom suzukiundervisning.Allmänt

Hur många kurser kan jag gå samtidigt?

Du kan vara antagen till max två ämneskurser samtidigt. Du kan delta i ensemble och körverksamhet förutom din ämneskurs.

Var sker undervisningen?

Undervisningen sker till största delen i våra lokaler på Fotbollsgatan 2 i Norrköping. Film och animationsundervisningen är förlagd till Cnema Länk till annan webbplats.. Orkesterrepetioner och konserter kan vara förlagd till Hörsalen Länk till annan webbplats.. Kulturskolan bedriver även undervisning på skolor i Norrköpings ytterområden.

Erbjuder ni undervisning dagtid på min skola?

När det är möjligt erbjuder vi instrumentundervisning dagtid på grundskolor i kommunens ytterområden. Utbudet på din skola kan variera från läsår till läsår beroende på lokaltillgång, antal sökande elever på skolan och våra lärares schema. Du som söker ett instrument som inte erbjuds på din skola blir inbjuden till undervisning i stan.Anmälan och kösystem

Du som vill anmäla ditt intresse för att börja som elev på Kulturskolan anmäler dig på sidan "Kurser och Anmälan" på fliken "Anmälan till kurs".

Uppsägning av befintlig kursplats görs av vårdnadshavare eller myndig elev direkt i Elevportalen, välj rubriken "Avanmälan" efter inloggning.

Jag har gått på annan kulturskola, kan jag börja direkt?
Inflyttad elev från annan kommun eller annat land får förtur om intyg från tidigare musik- eller kulturskola kan uppvisas. Skriv som kommentar i din anmälan att du kommer från en annan kulturskola samt skicka intyg via mail eller post.

När kan jag anmäla mig till en kurs?
Du kan anmäla dig eller ditt barn från och med 1 januari det år du/ditt barn har rätt ålder för den aktuella kursen.

Hur lång kötid är det till Kulturskolans kurser?

  • Vi har långa köer till piano, fiol, gitarr och slagverk.
  • Kortare eller ingen kö till övriga stråk-, träblås- och bleckblåsinstrument. 

För bild- teater- film- och slöjdundervisning sätts grupper ihop utifrån ålder. Kötiden beror därför på hur många sökande det är i varje ålderskategori, vilket kan variera från läsår till läsår. 

Hur fungerar Kulturskolans kösystem?
Ansökningsdatum gäller i första hand som turordningsregel i kön. Om en ledig plats uppstår vid en grundskola i ett ytterområde kan urval baseras på sökande elever på den skolan. För elever som söker suzukikurser och kurser med gruppundervisning tas även hänsyn till elevens ålder för att skapa homogena grupper.Antagning och kursstart

När får jag besked om jag blivit antagen till den kurs jag sökt på Kulturskolan?
Inför läsåret 21/22 skickas antagningsbeskedet ut i juni.

När börjar undervisningen på Kulturskolan?
Höstterminen startar 1 september 2021. Du får en kallelse från din lärare i samband med terminsstarten för schemaläggning av lektionstid. Tillsammans hittar ni en tid som passar för din lektion. För gruppundervisning och ensembler finns det fasta dagar och tider. Du får en inbjudan av oss till första träffen.

Jag blev inte antagen till något av mina kursval. Vad händer nu?
Du står kvar i kö i väntan på en ledig plats. Vi gör kompletterande antagning till många av våra kurser under hela läsåret.

Vad händer om jag tackar nej till erbjuden plats?
Om du tackar nej till erbjuden plats inför terminsstart tas du bort från aktuell kö. Om du tackar nej till erbjuden plats men ändå vill fortsätta stå kvar i kön, godkänns det endast om det är på grund av ömmande skäl som sjukdom etc. Ansvarig chef måste då godkänna. Elev som erbjuds plats mitt under ett läsår kan tacka nej utan att förlora sin köplats om erbjuden tid inte går att anpassa sig efter.

När avslutas min köplats?
Du som står i kö får under vårterminen ett mail från oss med förfrågan om du vill stå kvar i kö inför kommande läsår. Du behöver bekräfta denna förfrågan genom att göra en återanmälan i Elevportalen, vid utebliven återannmälan avslutas köplatsen.

Vad händer med mina övriga ansökningar när jag kommit in på en kurs?
När du blir antagen till ett instrument avslutas inte köplatsen till övriga instrument. Ansökningar till andra ämnen och sång avslutas inte när du börjar spela ett instrument. Om du kommer in på två kurser avslutas alla andra ansökningar oavsett vilka kurser de avser.Avgift

Vad kostar det att gå på Kulturskolan?

  • Kursavgiften för ämneskurser och introduktionskurser är 250 kr/termin.
  • Instrumenthyra 200 kr/termin.
  • Fördjupningskurs och Suzukiundervisning 450 kr/termin.
  • Körer är gratis för de elever som redan går en kurs hos oss, annars kostar de 250 kr/termin.
  • Orkester- och ensembleverksamhet är gratis.
Du blir betalningsskyldig redan efter första närvarotillfället.
Frågor om fakturor hänvisas till kulturskolan@norrkoping.se

När blir jag betalningsskyldig?

När du har antagits till och bekräftat en plats på Kulturskolan blir du betalningsskyldig för hela terminen. Vi skickar fakturor i november och mars. Vi återbetalar inte avgiften om kursen avslutas efter påbörjad undervisning och vi gör inga reduceringar om undervisningen påbörjas under terminens gång.

Har ni syskonrabatt?
Från och med sänkningen av avgifterna höstterminen 2017 har vi inte längre någon syskonrabatt.

Frågor om fakturor

Vid fakturafrågor vänligen kontakta kulturskolan@norrkoping.seFörändring av plats

Kan jag göra uppehåll från min kurs och börja igen utan att behöva stå i kö?
Du som säger upp din plats eller tar en paus från undervisningen får förtur om du återanmäls till samma kurs inom ett år från sista lektionstillfället. Om det gått längre än ett år sedan du slutade får du ett nytt ansökningsdatum även om det gäller samma ämne som du tidigare deltagit i.


Hur gör jag om jag vill avsluta min kursplats på Kulturskolan?
Uppsägning av befintlig köplats görs av vårdnadshavare eller myndig elev direkt i Elevportalen, välj rubriken "Avanmälan" efter inloggning.


Instrumenthyra

Jag vill hyra ett instrument från Kulturskolan. Hur gör jag?
Kulturskolan hyr ut träblås-, brass- och stråkinstrument. Du som vill hyra ett instrument säger till om det till din lärare i samband med terminsstarten. Läraren meddelar när och var du kan hämta ut ditt instrument. Vi hyr ut instrument i mån av tillgång.

Vi hyr inte ut piano, gitarr, trumset eller elbas.

Återlämning av hyrinstrument görs till din lärare alt till Per Mählby. Ring gärna i förväg och boka tid för återlämning på 0722 - 54 38 00.Inställda lektioner och frånvaro

Vad händer om läraren är sjuk?
Kulturskolan vikariesätter inte de första två tillfällena för terminen som läraren blir sjuk eller har förhinder att genomföra lektionen. Om det skulle bli fler tillfällen försöker Kulturskolan att ordna vikarie, men lyckas inte alltid.
Vid inställda lektioner skickar vi ut ett sms med besked om inställd lektion. 

Hur anmäler jag frånvaro?
Frånvaro och sjukdom anmäls direkt till din lärare.