Kultur i skolan

i

Med Kultur i skolan erbjuder Kultur- och fritidskontorets enheter ett spännande utbud där elevens upplevelse och skapande står i fokus.

Vi arbetar med en rad olika pedagogiska metoder: rollspel, visningar, workshops och berättande i alla dess former


Kultur i skolan 2019-2020

Inför läsåret 19/20 presenterar Kulturskolan, Stadsmuseet, Konstmuseet, Stadsbiblioteket, Dig-IT och Cnema ett samlat kulturutbud för förskola, grundskola och gymnasium.

Innehållet är uppbyggt utifrån läroplanen och de kunskaper och förmågor som eleven förväntas möta under läsåret. Det kan till exempel handla om kunskaper inom historia, konst och närmiljö, förståelse för vår samtid i ett större perspektiv eller att öva på förmågan till inlevelse för andra. Eleverna erbjuds en unik möjlighet att träna på de ”icke- kognitiva” förmågorna och att utrycka sig med hjälp av estetiska verktyg.