Kultur i skolan

i

Med Kultur i skolan erbjuder Kultur- och fritidskontorets enheter ett spännande utbud där elevens upplevelse och skapande står i fokus.

Vi arbetar med en rad olika pedagogiska metoder: rollspel, visningar, workshops och berättande i alla dess former


Kultur i skolan 2019-2020

Inför läsåret 19/20 presenterar Kulturskolan, Stadsmuseet, Konstmuseet, Stadsbiblioteket, Dig-IT och Cnema ett samlat kulturutbud för förskola, grundskola och gymnasium.

Innehållet är uppbyggt utifrån läroplanen och de kunskaper och förmågor som eleven förväntas möta under läsåret. Det kan till exempel handla om kunskaper inom historia, konst och närmiljö, förståelse för vår samtid i ett större perspektiv eller att öva på förmågan till inlevelse för andra. Eleverna erbjuds en unik möjlighet att träna på de ”icke- kognitiva” förmågorna och att utrycka sig med hjälp av estetiska verktyg.


Välkomna att boka din klass kulturaktiviteter redan nu.
Vi ser att du gör bokningen för kommande läsår senast måndag den 27 maj till kulturskolan och Cnemas erbjudanden. Övriga kulturenheter tar emot löpande bokningar.


Besked om vilken dag din klass erbjuds besök meddelas löpande.Till utbudskatalogen ht2019 -vt2020

https://drive.google.com/drive/folders/1P5x9iWl0fci3pNyDmz5hfYdLkGtjRT57?usp=sharinglänk till annan webbplats
OBS! Kulturskolan/Kulturlaget har ändrat på teman samt utökat anmälningstiden, detta vänder sig till åk5. Se nedan.


Anmälan till de olika enheterna

Kulturskolan/Kulturlaget
https://goo.gl/forms/NPkSzc5UYP05Qjt33länk till annan webbplats
Kulturskolan/Kulturlaget har förlängt perioden för anmälan, se nedan för teman som erbjuds för åk5.
https://drive.google.com/file/d/1MUP0UcRbCVrD_PKML7NyKz118HrGsOjz/view?usp=sharinglänk till annan webbplats

DigIT
hanna.jarvinen@norrkoping.se
0725-27 93 98

Konstmuseet
https://www.norrkopingskonstmuseum.se/ pedagogik/bokningsforfragan/länk till annan webbplats

Cnema
http://cnema.se/boka-mediepedagogiklänk till annan webbplats
http://cnema.se/skolbiolänk till annan webbplats

Stadsmuseet
www.norrkopingsstadsmuseum.se/for-skolan/länk till annan webbplats

Stadsbiblioteket
nsb.bokprat@norrkoping.se