Penslar och olika färger.

Bild och form

För dig som gillar att teckna, måla och skulptera har vi flera kurser i bild och form, där du får utveckla din uttrycksförmåga i olika material och tekniker.

Bild och form 9–25 år

Det här är kursen för dig som tycker om att skapa bilder.

Här får du teckna, måla och skulptera med olika tekniker. Vi skapar med färg, lera, gips och andra spännande material. Vi låter oss inspireras av naturen och bilder vi möter. Ofta utgår vi från ett gemensamt tema. För att möta dina behov och intressen är grupperna indelade efter ålder. I bild- och formkursen kan du vara nybörjare eller ha en del förkunskaper eftersom alla skapar på sin nivå och inspirerar varandra.

Skaparverkstan introduktionskurs 7–8 år

I Skaparverkstan möts fantasi, rörelse och kreativitet. Skaparverkstan består av 12 deltagare och riktar sig till barn som är 8 år.

Vi utgår och arbetar utifrån olika teman och frågeställningar, som vi tillsammans utforska och bearbetar med hjälp av olika konstformer och uttryck så som bild, skulptur, drama, ljudskapande med mera. Något som sker genom olika former av berättande. I fokus står demokrati och deltagande med utgångs punkt av gruppens fantasi och önskningar som får styra mycket av arbetet. Där vi i skaparverkstan är tränar samarbete, att våga delta och säga sin mening.

I skaparverkstan står delaktighet, fantasi och berättande i fokus med syftet att

  • arbeta med olika former av berättande
  • väcka nyfikenhet och intresse för framtida inriktningar och fördjupningar
  • utforska och bearbeta elevernas omvärld genom bild, skulptur, drama med mera.

Gruppen leds av en dramapedagog och en bildpedagog

Hör lärare från Kulturskolan berätta om kursen Bild och form