Penslar och olika färger.

Bild och form

För dig som gillar att teckna, måla och skulptera har vi flera kurser i bild och form, där du får utveckla din uttrycksförmåga i olika material och tekniker.

Bild och form 9–25 år (grundskurs)

Det här är kursen för dig som tycker om att skapa bilder.

Här får du teckna, måla och skulptera med olika tekniker. Vi skapar med färg, lera, gips och andra spännande material. Vi låter oss inspireras av olika slags miljöer och bilder. Ofta utgår vi från ett gemensamt tema, ett ämne eller en fråga.

För att möta dina behov och intressen är grupperna indelade efter ålder. I bild- och formkursen kan du vara nybörjare eller ha en del förkunskaper eftersom alla skapar på sin nivå och inspirerar varandra.

Bild fördjupning 13–25 år (avancerad nivå) 2h, torsdagar 18.00-20.00

Det här är kursen för dig som vill fördjupa ditt personliga uttryck och kreativitet inom bildskapande.

Genom att arbeta med både samtida och traditionella tekniker inom bildframställning fördjupar du ditt skapande och utforskar olika konstnärliga metoder, tekniker och uttryck. I kursen ingår även bild- och färgteori samt materialkunskaper

Vi utgår från dina intressen och låter oss inspireras av konsthistorien och olika konstnärskap. Vi arbetar med olika ämnen och teman med både korta och längre uppgifter där du får välja passande teknik och material för att genomföra en egen idé och skapandeprocess. Vi träffar konstnärer, besöker utställningar och olika platser som kan inspirera i ditt skapande. Undervisningen sker både enskilt och i grupp med individuell handledning utifrån dina egna intressen.

Skaparverkstan introduktionskurs 7–8 år

I Skaparverkstan möts fantasi, rörelse och kreativitet. Skaparverkstan består av 12 deltagare och riktar sig till barn som är 8 år.

Vi utgår och arbetar utifrån olika teman och frågeställningar, som vi tillsammans utforska och bearbetar med hjälp av olika konstformer och uttryck så som bild, skulptur, drama, ljudskapande med mera. Något som sker genom olika former av berättande. I fokus står demokrati och deltagande med utgångs punkt av gruppens fantasi och önskningar som får styra mycket av arbetet. Där vi i skaparverkstan är tränar samarbete, att våga delta och säga sin mening.

I skaparverkstan står delaktighet, fantasi och berättande i fokus med syftet att

  • arbeta med olika former av berättande
  • väcka nyfikenhet och intresse för framtida inriktningar och fördjupningar
  • utforska och bearbeta elevernas omvärld genom bild, skulptur, drama med mera.

Gruppen leds av en dramapedagog och en bildpedagog

Hör lärare från Kulturskolan berätta om kursen Bild och form