Tangentinstrument 8–25 år

Till klaviatur- och tangentfamiljen hör bland annat akustiskt och elektroniskt piano, keyboard och flygel. Piano är ett mångsidigt instrument som du kan spela ensam, i ensemblespel tillsammans med andra instrument eller i stora orkestersammanhang.

Piano

Pianot spelar en viktig roll inom många musikstilar: pop, klassiskt, jazz, filmmusik och mycket mer.

Kulturskolan erbjuder pianoundervisning i grupp eller enskilt där du bland annat får lära dig att spela efter noter, spela på gehör och att improvisera. Vi lär oss ackord och hur man kompar och utforskar tillsammans olika musikstilar. Från åk 2.

I mån av plats har du möjlighet att få spela i någon av skolans ensembler eller grupper. Vi ordnar även regelbundet små och stora konserter.

Kulturskolan tillhandahåller inte låneinstrument för pianoelever.

Pianoundervisning på Kulturskolan