Maskrosor i olika färger.

Introduktionskurser 6–8 år

För dig som vill prova på flera ämnen på ett lekfullt och roligt sätt. Genom kurserna får du en bra förberedelse för att gå vidare till en nybörjar- eller ämneskurs på Kulturskolan.

En första introduktion till träblåsfamiljen för elever i förskoleklass.

Blockflöjten är ett utmärkt instrument att börja med redan i 6-årsåldern. När du börjar spela blockflöjt lär du dig grunderna till alla blåsinstrument. Du får lära dig blåsteknik och grepp, träna finmotorik, andningskontroll och artikulation. Blockflöjt är ett instrument du kan spela hela livet och som passar i många olika sammanhang. Du kommer att behöva köpa en egen blockflöjt för att öva hemma under kursens gång, vid första träffen får du tips från din lärare om vilka flöjter som är bra och prisvärda.

Inför nästa år kan du välja om du vill fortsätta med blockflöjtslektioner eller söka någon annan av grundkurserna för 7-åringar.

Tvärflöjtslek – introduktionskurs 7 år

En lekfull introduktionskurs i tvärflöjt. Vi varvar flöjtspel med sång och rytmik samt bekantar oss med musikens olika byggstenar, såsom puls, rytm, tempo och dynamik.

Vi utforskar hur vi kan uttrycka oss genom musik.

Kursen är förberedande för

 • instrumentallektioner på tvärflöjt i grupp eller individuellt från 8 år
 • orkesterspel.

Brasslek 7 år

Förutom sång, rytmik och rörelse sker undervisning på kornett, barnvalthorn och baryton (liten tuba) som alla är bra nybörjarinstrument. Instrumenten används bara på lektionstid.

Brasstudio 8 år

Gruppundervisning i brassinstrument. Du väljer vilket av instrumenten kornett, valthorn eller baryton som du vill spela under ett helt läsår. Förutom instrumentspel kommer du att få lära dig mer om noter, notvärden och instrumentet du valt. Instrumentet får du med hem så att du kan öva mellan lektionerna. Kostnad tillkommer för spelbok samt hyra för instrument.

I Skaparverkstan möts fantasi, rörelse och kreativitet. Skaparverkstan består av 12 deltagare och riktar sig till barn som är 8 år.

Vi utgår och arbetar utifrån olika teman och frågeställningar, som vi tillsammans utforska och bearbetar med hjälp av olika konstformer och uttryck så som bild, skulptur, drama, ljudskapande med mera. Något som sker genom olika former av berättande. I fokus står demokrati och deltagande med utgångs punkt av gruppens fantasi och önskningar som får styra mycket av arbetet. Där vi i skaparverkstan är tränar samarbete, att våga delta och säga sin mening.

I skaparverkstan står delaktighet, fantasi och berättande i fokus med syftet att

 • arbeta med olika former av berättande
 • väcka nyfikenhet och intresse för framtida inriktningar och fördjupningar
 • utforska och bearbeta elevernas omvärld genom bild, skulptur, drama med mera.

Gruppen leds av en dramapedagog och en bildpedagog.

Stråklek, introduktionskurs 7–8 år

Följ med på en resa in i stråkinstrumentens fantastiska värld!

Vi träffas både tillsammans i större grupp med rytmikövningar, sång och musiklek och i mindre grupper där vi bekantar oss med de enskilda stråkinstrumenten. Under året får du prova på fiol, altfiol, cello och kontrabas.

I slutet av varje termin har vi en konsert där du får uppleva hur de olika delarna vi arbetat med under terminen sätts ihop till en helhet. Gruppen består av cirka femton elever och leds av fyra pedagoger.

Denna nybörjarkurs riktar sig till dig som är nyfiken på träblåsinstrument. Kursen sträcker sig över ett läsår och utformas som en sagovandring där varje lektion leder eleverna vidare in i berättelsen som formas av instrumentens ljud och elevernas fantasi.

Hur många flöjthål behöver vi köpa på marknaden? Hur låter träden i skogen när det regnar? Förutom ljudlek och instrumentkännedom lär vi oss att spela välkända visor och melodier. Kursen slutar med en föreställning innan sommaren.

Under året får du prova sex träblåsinstrument:

 • blockflöjt
 • tvärflöjt
 • klarinett
 • oboe
 • fagott
 • saxofon

Du provar varje instrument under fyra veckor.