Maskrosor i olika färger.

Kurser 6–8 år

För dig som vill prova på flera ämnen på ett lekfullt och roligt sätt. Genom kurserna får du en bra förberedelse för att gå vidare till en nybörjar- eller ämneskurs på Kulturskolan.

Vi erbjuder gruppundervisning för dig mellan 6-8 år. Nytt för i år är att vi redan i anmälningsskedet ger information om när undervisningen sker.

Dag och tid är utsatt vid den aktuella kursen.

Kurserna ger en introduktion till musiken och skapandet på ett lekfullt och roligt sätt. Beroende på ålder kan du välja mellan olika stråkinstrument (fiol, altfiol, cello och kontrabas) eller blåsinstrument (blockflöjt, tvärflöjt, klarinett, saxofon, trumpet, trombon, valthorn), barnkör, ukulele, Teater och Drama & Bild och Form i kurserna dockteater och Skaparverkstad.

För dig som går i förskoleklass läsåret 24-25.

Introgrupperna vänder sig till dig som är eller fyller sex år i år. Du kan välja mellan flera olika instrument, skapa dockteater eller delta i körintro. Här får du en första kontakt med Kulturskolan och får utveckla din kreativitet och ditt skapande.

För dig som går i årskurs 1 läsåret 24-25.

Våra Lekgrupper vänder sig till dig som är eller fyller 7 år i år. Här ger vi dig möjligheten att fortsätta utforska musik genom olika instrument, utveckla din röst i körsång och jobba med kreativt skapande i Skaparverkstad.

För dig som går i årskurs 2 läsåret 24-25.

Du som är eller fyller 8 år i år kan anmäla dig till våra Studiogrupper där du fortsätter spela ett instrument, deltar i körsång eller skapar med teater och bild i Skaparverkstaden.