En hand som håller en liten växt.

Växtkraft – sång och musik 6–25 år

Växtkraft är till för barn och unga med funktionsvariation eller som är i behov av särskilt stöd. Eleverna ges möjlighet att delta utifrån egna förutsättningar i stimulerande verksamhet.

Här får du som är intresserad av sång möjlighet att sjunga och spela instrument.

Vi träffas i en liten grupp där vi blir trygga tillsammans. Alla deltar utifrån sin egen förmåga och undervisningen anpassas efter eleverna i gruppen. Målet är att vi ska ha roligt, känna gemenskap och få växa utifrån egna förutsättningar.

Lektioner sker i grupp under ledning av två sånglärare.