En grupp med skådespelare utklädda till clowner.

Övrig verksamhet

Kulturskolan ingår i en rad återkommande aktiviteter och arrangemang i samarbete med andra verksamheter. Här hittar du det som är aktuellt.

El Sistema Norrköping är en orkesterskola inom Kulturskolan där barn och unga blir en del av en orkester. Eleverna lär sig att spela ett orkesterinstrument, till exempel fiol, cello, klarinett eller flöjt.

El Sistema Norrköping är öppet för elever som går på Klockaretorpsskolan (flöjt och klarinett)och Tamburinens skola (fiol och cello). Undervisningen sker flera dagar i veckan i skolans lokaler, både på skoltid och i anslutning till skoldagens slut. All undervisning bedrivs i grupp och innehåller både instrumentspel, rytmik, kör och orkester.

En viktig del av El Sistema är kontakten med den professionella musikvärlden vilket sker genom ett samarbete med Norrköpings Symfoniorkester.

Vad är El Sistema?

El Sistema är en undervisningsmodell där musik används som verktyg för social och mänsklig utveckling. Pedagogiken är inspirerad av José Antonio Abréus från Venezuela och handlar om att elever ska upptäcka glädjen och skönheten i musiken, utveckla sin kreativitet och skapa tillsammans med andra.

Inom El Sistema erbjuder vi elever mycket tid tillsammans och lägger också stor vikt på att elevernas familjer ska känna delaktighet. Orkestern är centrala mötesplatser där varje enskilt barn får känna tillhörighet och gemenskap.

Vänstays för familjen

På respektive skola arrangerar vi en gemensam träff som kallas för Vänstay. Då bjuder vi in elevernas familjer och man får en chans att lära känna varandra och samtidigt ha en trevlig stund tillsammans med sina barn.

Varje gång har vi ett tema som till exempel kan vara att eleverna visar upp vad de lärt sig, besök av professionella musiker, mat och musik, prova-på-kväll, körsång, föräldrarorkester med mera.

Musik- och teaterpedagoger har tillsammans med Kulturskolans elever på uppdrag av brandförsvaret i Norrköping skapat en föreställning för kommunens sexåringar. Genom en interaktiv musikteater får barnen upplevelsebaserad kunskap om hur eld kan uppstå om man är oförsiktig och hur man ska agera när faran är framme.

Fyra körledare för Tvåornas kör

Fyra körledare för Tvåornas kör

Tvåornas Kör är en verksamhet på Kulturskolan i Norrköping- vi arbetar med sångglädje, gemenskap, rörelse och lärande! Elever i åk2 träffar Kulturskolans körlärare vid tre tillfällen och lär sig tio sånger, mellan träffarna övar eleverna med sina lärare på skolan.

Det är gratis att delta i Tvåornas Kör. Alla grundskolor i Norrköpings kommun får chansen att anmäla sig- oavsett var i kommunen de ligger, om det är en kommunal skola eller en friskola. Tvåornas Kör ger eleverna möjlighet att prova på körsång samt stärker gruppen och är ett bra sätt att träna på att framföra något inför en publik.

Sångerna vi sjunger är specialskrivna för Tvåornas Kör, de är medryckande och roliga. Ämnena i våra texter är kopplade till läroplanen och lärarna kan använda sig av sångtexterna i sin undervisning. Vi har filmer som klasserna kan öva till och de lärare som vill ha noter får tillgång till det.

I slutet av terminen ordnas konserter med de medverkande klasserna och Kulturskolans lärarorkester, läsåret 23/24 var vi på De Geerhallen. Elevernas familjer och vänner bjuds in till konserterna.

Idén till Tvåornas Kör kommer från Malmö där de drog igång sin verksamhet 2010. Tvåornas kör i Norrköping startade som ett pilotprojekt läsåret 20/21 och har för varje år vuxit och blivit större. Under läsåret 23/24 medverkade 1200 elever från 30 olika skolor i Norrköping.

Upplägg

  • Alla lärare bjuds in till en träff på Kulturskolan där vi kikar på materialet och pratar om vad som kommer ske under terminen.
  • Våra körlärare besöker varje skola tre gånger under terminen, detta med några veckors mellanrum.
  • Varje klass övar på egen hand mellan våra besök och inför konserten. Våra filmer är tydliga att hänga med i och ni kan öva genom att tex lägga in en sång i slutet av dagen eller som en rörelsepaus i undervisningen.
  • I slutet av terminen ordnas en konsert där klasserna som medverkat samlas i en stor kör och sjunger, ackompanjerade av Kulturskolans lärarorkester. De lärare på respektive skola som deltagit i projektet finns med på plats med sin klass. Elevernas familjer och vänner bjuds in till konserten.

 

Några kommentarer från lärarna som medverkat med sina klasser:

"Det har varit välplanerade träffar och bra information via mail. Barnen har tyckt väldigt mycket om att sjunga sångerna!"

"Filmer och texter underlättade mycket! Lätt att plocka fram när vi hade tid på lektionerna för att använda som rörelsepaus samtidigt som vi repeterade sångerna."

"Sångtexterna är så aktuella i elevernas vardag att de har blivit en del av skoldagen."

Våra sånger

Alla våra sånger hittar ni på Youtube

Information

All information till de skolor som fått en plats i Tvåornas Kör läggs ut på kommunens intranät. Sök och följ gruppen ”Tvåornas Kör” (friskolor får informationen skickad till sig).

E-post: tvaornaskor@norrkoping.se