Fördjupningslinjen

i

Kulturskolans fördjupningslinje är en utbildning för de elever som vill fördjupa sig inom sina ämnen.

Fördjupningslinje

Fördjupningslinjekonceptet innefattar följande delar. Alla delar är obligatoriska.

 1. Individuell lektion á 40 min per tillfälle
 2. Teori 1 gång/vecka ca 17 lektione
 3. Fördjupningslinje-konsert - ett tillfälle per termin.
 4. Gruppverksamhet
  Sångelever - kör
  Orkesterinstrument - orkester
  Orkesterinstrument - orkester
  Övriga instrument - andra ensembler

  Bild/Form – under utveckling
  Drama/Teater– under utveckling

Anmälan

 • Elev gör en intresseanmälan och antas till denna kurs via samråd med lärare. För att kunna antas på fördjupningslinjen ska det finnas intresse, engagemang och utvecklingspotential hos eleven. Läraren anmäler elev till ledningen senast 15 maj.
 • Elev kan ansöka till fördjupningslinjen från och med att de börjar årskurs 4.
 • Elever som påbörjat gymnasieutbildning med musik/drama/bildinriktning får ej gå Fördjupningslinjen.
 • Elev som avslutat gymnasieutbildning med musik/drama/bildinriktning och inte påbörjat vidareutbildning inom samma områden, är välkommen att söka Fördjupningslinje till och med 25 år.

Antagning

 • Antagning fastställs i juni månad.
 • Kulturskolan presenterar inte antal platser utan det baseras på lärarnas rekommendationer.
 • Vid högt söktryck ska prioriteringen bygga på elevens syfte med Fördjupningslinjen.

Introduktion

 • I augusti bjuds alla antagna elever (även de som gått tidigare)/vårdnadshavare/berörda lärare och ledningen in till en informationsträff. Vid denna träff presenteras fördjupingslinjens koncept och de förutsättningar och förväntningar som finns på en fördjupningselev.

Avgift

 • Kostnaden är 450 kr per termin och avser hela Fördjupningslinjekonceptet.