Grundkurser åk F-2

i

För dig som går i förskoleklass upp till årskurs 2 har Kulturskolan grundkurser där du får prova på flera ämnen på ett lekfullt och roligt sätt. Genom kurserna får du en bra förberedelse för att gå vidare till en nybörjar- eller ämneskurs på Kulturskolan.

Basår

För dig som går i förskoleklass upp till årskurs 2 har Kulturskolan grundkurser där du får prova på flera ämnen på ett lekfullt och roligt sätt. ...

Läs mer

Blockflöjtslek

För dig som går i förskoleklass upp till årskurs 2 har Kulturskolan grundkurser där du får prova på flera ämnen på ett lekfullt och roligt sätt. ...

Läs mer

Brassintroduktion

För dig som går i förskoleklass upp till årskurs 2 har Kulturskolan grundkurser där du får prova på flera ämnen på ett lekfullt och roligt sätt. ...

Läs mer

Skaparverkstad

För dig som går i förskoleklass upp till årskurs 2 har Kulturskolan grundkurser där du får prova på flera ämnen på ett lekfullt och roligt sätt. ...

Läs mer

Stråkresan

För dig som går i förskoleklass upp till årskurs 2 har Kulturskolan grundkurser där du får prova på flera ämnen på ett lekfullt och roligt sätt. ...

Läs mer

Vandring i Träblåsskogen

För dig som går i förskoleklass upp till årskurs 2 har Kulturskolan grundkurser där du får prova på flera ämnen på ett lekfullt och roligt sätt. ...

Läs mer