Drama och rytmik

i

För dig som går i förskoleklass upp till årskurs 2 har Kulturskolan grundkurser där du får prova på flera ämnen på ett lekfullt och roligt sätt. Genom kurserna får du en bra förberedelse för att gå vidare till en nybörjar- eller ämneskurs på Kulturskolan.