Piano

i

Till klaviatur/tangentfamiljen hör bland annat akustiskt och elektroniskt piano, keyboard och flygel. Piano är ett mångsidigt instrument som du kan spela ensam, i ensemblespel tillsammans med andra instrument eller i stora orkestersammanhang.