Stråk

i

Stråk är ett samlingsnamn för stränginstrument som ofta spelas med en stråke. Stråkfamiljens mest kända medlemmar är fiol, altfiol, cello och kontrabas. De finns alla representerade här på Kulturskolan.