Grundkurser åk F-2

i

För dig som går i förskoleklass upp till årskurs 2 har Kulturskolan grundkurser där du får prova på flera ämnen på ett lekfullt och roligt sätt. Genom kurserna får du en bra förberedelse för att gå vidare till en nybörjar- eller ämneskurs på Kulturskolan.

Blockflöjtslek

Träblåsintroduktion för elever i f-klass

Läs mer

Brassintroduktion

Brassintroduktion för årskurs 1-2 

Läs mer

Skaparverkstad

För årskurs 1-2

Läs mer

Stråkresan

Stråkintroduktion för årskurs 1-2

Läs mer

Vandring i Träblåsskogen

Träblåsintroduktion för årskurs 1-2

Läs mer