Musikteori

i

Denna kurs handlar om musikens byggstenar. Här får du lära dig grunderna i musikteori. Detta har du nytta av om du ska söka till gymnasiet, folkhögskola eller om du helt enkelt bara vill förstå eller komma djupare in i musikens regelverk och principer.