Växtkraft - sång och musik

i

Växtkraft är för barn och unga med funktionsvariation eller som är i behov av särskilt stöd. Eleverna ges möjlighet utifrån egna förutsättningar att delta i stimulerande verksamhet.