Begränsad service på expeditionen

Alternativ text.

Begränsad service

Tyvärr kan inte Kulturskolan hålla den nivå på service som vi vill att ni ska mötas av när ni kontaktar oss. Kulturskolan byter under hösten lednings- och administrationspersonal på grund av pensionsavgångar och  nya ”drömtjänster”. Innan den nya personalen är på plats och har hunnit sätta sig in i alla funktioner,  så kommer Kulturskolans service att vara begränsad. Vi gör vad vi kan för att få allt att fungera, men hoppas att ni har förståelse för att det tar längre tid och att vi inte alltid kan ge ett direkt svar på de frågor ni ställer.  Vi kan inte skylla  på datorfel eller buggar i systemet när det inte fungerar. Bristen beror på brist på den mänskliga faktorn.