Kulturskolans undervisning i kommunens grundskolors egna lokaler pausas