Om Kulturskolan


Mötesplatsen för lustfyllt skapande

På Kulturskolan får du som är barn, ungdom eller ung vuxen möjlighet att uttrycka dig och utvecklas konstnärligt.

Vi erbjuder kurser inom kreativt skapande för alla som är 6–25 år och bor i Norrköping.

Tillsammans med kulturskolans lärare får du lära dig att spela ett instrument, sjunga, teckna och måla, spela teater eller jobba med rörlig bild. Du kan också vara med i en orkester eller ett band, sjunga i kör och medverka i större musikteaterproduktioner.

På Kulturskolan vill vi att du ska få göra det som du tycker är allra roligast – på det sätt som passar dig bäst.