Avgifter på Kulturskolan


  • Avgiften för Kulturskolans kurser är 200 kr/termin
  • Instrumenthyra 200 kr/termin.
  • Fördjupningskurs och Suzukiundervisning 400 kr/termin.
  • Körer, orkestrar och ensembler är gratis för de elever som redan går en kurs hos oss, annars kostar de 200 kr/termin.

Du blir betalningsskyldig om du inte sagt upp platsen innan andra lektionstillfället, oavsett om du är närvarande vid lektionen eller inte. Fakturor skickas i början av november.