Avgifter på Kulturskolan


  • Avgiften för Kulturskolans kurser är 200 kr/termin
  • Instrumenthyra 200 kr/termin.
  • Fördjupningskurs och Suzukiundervisning 400 kr/termin.
  • Körer, orkestrar och ensembler är gratis för de elever som redan går en kurs hos oss, annars kostar de 200 kr/termin.

Avgifter läsåret 2021/2022

Kulturskolans kursavgifter kommer höjas från och med nästa läsår. De nya avgifterna är följande:

  • Kursavgiften för Kulturskolans ämneskurser 250 kr/termin
  • Instrumenthyra 250 kr/termin.
  • Fördjupningskurs och Suzukiundervisning 450 kr/termin.
  • Körer, orkestrar och ensembler är gratis för de elever som redan går en kurs hos oss, annars kostar de 250 kr/termin.

Du blir betalningsskyldig om du inte sagt upp platsen innan andra lektionstillfället, oavsett om du är närvarande vid lektionen eller inte. Frågor om fakturor hänvisas till kulturskolan@norrkoping.se