Expedition och skolledning

Besöksadress

Fotbollsgatan 2, 603 63 Norrköping

E-post: kulturskolan@norrkoping.se
Telefon: 011-15 33 40 eller 011-15 33 41

Frånvaroanmälan till lektion/ensemble
Frånvaroanmälan görs till respektive lärares mobiltelefon

Öppettider
Kulturskolans expedition, Fotbollsgatan 2
Måndag-fredag: 08.00-16.00, lunchstängt 12.00-13.00.

 


Skolledning

Hans Eriksson
Verksamhetschef

hans.eriksson@norrkoping.se
Telefon: 011-15 33 42

 

Ulla-Britt Eriksson
Enhetschef och producent

ullabritt.eriksson@norrkoping.se
Telefon: 011-15 33 45

Mikael Anderfjärd
Enhetschef

mikael.anderfjard@norrkoping.se
Telefon: 011-15 33 43


Expeditionspersonal

Linda Sandström
Administration

linda.sandstrom@norrkoping.se
Telefon: 011-15 33 41

 

Charlotte Nordheim
Administration

charlotte.nordheim@norrkoping.se
Telefon: 011-15 33 40

Per Mählby
Tekniker

per.mahlby@norrkoping.se
Telefon: 072-254 38 00

Benny Gårdfalk
Vaktmästare

benny.gardfalk@norrkoping.se
Telefon: 072-228 06 43

Isabella Gahnström Valentino
Kafé

isabella.valentino@norrkoping.se
Telefon: 072-244 08 72