Kulturskolans Kafé

När är Fiket öppet?


Under läsåret 20/21 kommer Kulturskolan ha svårt att hålla kaféet öppet.
Vi jobbar på att hitta en lösning.