Kulturskolans pedagoger

 

Bild och Form

Samuel Ågren
Bild- och formlärare

Bild och form, Slöjdklubben och Skaparverkstan

samuel.agren@norrkoping.se

 

Brass (bleckblås)

Erik Ilis Hedgärd
Musiklärare

Trumpet och övrigt brass

erik.hedgard@norrkoping.se

Andreas Henriksson
Musiklärare

Valthorn och övrigt brass

andreas.henriksson@norrkoping.se

Rommel Reyes
Musiklärare

Trumpet och övrigt brass

rommel.reyes@norrkoping.se

 

Piano

Pontus Holmberg
Musiklärare

Piano

pontus.holmberg@norrkoping.se

Eva Ekdahl Bjurström
Musiklärare

Piano, suzuki

eva.ekdahl@norrkoping.se

Martin Fabian
Musiklärare

Piano

martin.fabian@norrkoping.se

Jacob Huddén
Musiklärare

Piano

jacob.hudden@norrkoping.se

Natalia Andersson
Musiklärare

Piano

natalia.anderson@norrkoping.se

 

Slagverk

Johan Åhs
Musiklärare

Slagverk

johan.ahs@norrkoping.se

Göran Karlsson
Musiklärare

Slagverk

goran.karlsson@norrkoping.se

 

Stråk

Ing-Marie Kettel Andersson
Musiklärare

Fiol och altfiol, suzuki

ingmarie.kettelandersson@norrkoping.se

Maria Jansson
Musiklärare

Fiol

maria2.jansson@norrkoping.se

Päivikki Virkkala-Malmqvist
Musiklärare

Fiol, suzuki

paivikki.virkkalamalmqvist@norrkoping.se

Sonja Nichols
Musiklärare

Fiol och altfiol, suzuki

sonja.nichols@norrkoping.se

Åsa Sunnerstam
Musiklärare

Fiol och altfiol, suzuki

asa.sunnerstam@norrkoping.se

Mikaela Grönberg
Musiklärare

Cello

mikaela.gronberg@norrkoping.se
Christina Granholm
Musiklärare

Fiol, El Sistema

christina.granholm@norrkoping.se


Anders Blom
Musiklärare

Cello, El Sistema

anders.blom@norrkoping.se

 

Gitarr och Elbas

Annika Vikström
Musiklärare

Gitarr, Teori

annika.vikstrom@norrkoping.se

Yaakov Peterson Shilo
Musiklärare

Gitarr

yaakov.petersohnshilo@norrkoping.se

Per Svensson
Musiklärare

Elbas och kontrabas

per.svensson@norrkoping.se

Martin Högman
Musiklärare

Gitarr

martin.hogman@norrkoping.se

 

Sång och Körsång

Kristina Burin Eriksson
Musiklärare

Sång, Piano

kristina.burineriksson@norrkoping.se

Kaja Vaht
Musiklärare

Sång, Piano, Teori

kaja.vaht@norrkoping.se

Sandra Stenqvist
Musiklärare

Sång, El Sistema, Rytmik

sandra.stenqvist@norrkoping.se

Helena Björeman
Musiklärare

Kör

helena.bjoreman@norrkoping.se

Lisa Johansson
Musiklärare

Vokal, Kör

lisa1.johansson@norrkoping.se

Lisa Österlund
Musiklärare

Kör, El Sistema, Rytmik

lisa.osterlund@norrkoping.se

 

Teater och Drama

Linn Roback
Teater och dramalärare

Teater

linn.roback@norrkoping.se

Emilie Höijer (föräldraledig)
Teaterlärare

Teater

emilie.hoijer@norrkoping.se

 

Träblås

Björn Sunnerstam
Musiklärare

Tvärflöjt, El Sistema

bjorn.sunnerstam@norrkoping.se

Emilie Ilis Hedgärd
Musiklärare

Tvärflöjt

emilie.ilishedgard@norrkoping.se

Albert Berglund
Musiklärare

Saxofon, klarinett, El Sistema

albert.berglund@norrkoping.se

Johanna Glaser
Musiklärare

Blockflöjt

johanna.glaser@norrkoping.se

Greta Ekberg
Musiklärare

Tvärflöjt, El Sistema

greta.ekberg@norrkoping.se


Johanna Björklid
Musiklärare

Tvärflöjt

johanna.bjorklid@norrkoping.se

Frida Alexandersson
Musiklärare

Saxofon, Klarinett, Teori

frida.alexandersson@norrkoping.se