Kulturskolans pedagoger

 

Bild och Form

Lena Sandberg
Bildpedagog

Bild

lena.sandberg@norrkoping.se

 

Brass (bleckblås)

Erik Ilis Hedgärd
Musikpedagog

Trumpet och övrigt brass

erik.hedgard@norrkoping.se

Ulf Johansson
Musikpedagog

Valthorn och övrigt brass

ulf.johansson@norrkoping.se

Rommel Reyes
Musikpedagog

Trumpet och övrigt brass

rommel.reyes@norrkoping.se

Jimmy Olsson
Verksamhetsutvecklare

jimmy.olsson@norrkoping.se

 

Piano

Pontus Holmberg
Musikpedagog

Piano

pontus.holmberg@norrkoping.se

Eva Ekdahl Bjurström
Musikpedagog

Piano, suzuki

eva.ekdahl@norrkoping.se

Martin Fabian
Musikpedagog

Piano

martin.fabian@norrkoping.se

Jacob Huddén
Musikpedagog

Piano, gitarr

jacob.hudden@norrkoping.se

Natalia Andersson
Musikpedagog

Piano

natalia.anderson@norrkoping.se

 

Slagverk

Johan Åhs
Musikpedagog

Slagverk

johan.ahs@norrkoping.se

Göran Karlsson
Musikpedagog

Slagverk

goran.karlsson@norrkoping.se

 

Stråk

Ing-Marie Kettel Andersson
Musikpedagog

Fiol och altfiol, suzuki

ingmarie.kettelandersson@norrkoping.se

Maria Jansson
Musikpedagog

Fiol

maria2.jansson@norrkoping.se

Päivikki Virkkala-Malmqvist
Musikpedagog

Fiol, suzuki

paivikki.virkkalamalmqvist@norrkoping.se

Sonja Nichols
Musikpedagog

Fiol och altfiol, suzuki

sonja.nichols@norrkoping.se

Åsa Sunnerstam
Musikpedagog

Fiol och altfiol, suzuki

asa.sunnerstam@norrkoping.se

Mikaela Grönberg
Musikpedagog

Cello

mikaela.gronberg@norrkoping.se
Christina Granholm
Musikpedagog

Cello, violin, El Sistema

christina.granholm@norrkoping.se


 

Gitarr och Elbas

Annika Vikström
Musikpedagog

Gitarr, Teori

annika.vikstrom@norrkoping.se

Yaakov Peterson Shilo
Musikpedagog

Gitarr

yaakov.petersohnshilo@norrkoping.se

Per Svensson
Musikpedagog

Elbas och kontrabas

per.svensson@norrkoping.se

Martin Högman
Musikpedagog

Gitarr

martin.hogman@norrkoping.se

 

Sång och Körsång

Kristina Burin Eriksson
Musikpedagog

Sång, Piano

kristina.burineriksson@norrkoping.se

Kaja Vaht
Musikpedagog

Sång, Piano, Teori

kaja.vaht@norrkoping.se

Sandra Stenqvist
Musikpedagog

Sång, El Sistema, Rytmik

sandra.stenqvist@norrkoping.se

Helena Björeman
Musikpedagog

Kör

helena.bjoreman@norrkoping.se

Lisa Johansson
Musikpedagog

Vokal, Kör

lisa1.johansson@norrkoping.se

Lisa Österlund
Musikpedagog

Kör, El Sistema, Rytmik

lisa.osterlund@norrkoping.se

 

Teater och Drama

Linn Roback
Teaterpedagog

Teater

linn.roback@norrkoping.se

Emilie Höijer (föräldraledig)
Teaterpedagog

Teater

emilie.hoijer@norrkoping.se

 

Träblås

Björn Sunnerstam
Musikpedagog

Tvärflöjt

bjorn.sunnerstam@norrkoping.se

Emilie Ilis Hedgärd
Musikpedagog

Tvärflöjt

emilie.ilishedgard@norrkoping.se

Mats Karlsson
Musikpedagog

Klarinett, Saxofon, Teori

mats.karlsson@norrkoping.se

Johanna Glaser
Musikpedagog

Blockflöjt

johanna.glaser@norrkoping.se

Greta Ekberg
Musikpedagog

Tvärflöjt, El Sistema

greta.ekberg@norrkoping.se


Johanna Björklid
Musikpedagog

Tvärflöjt

johanna.bjorklid@norrkoping.se

Frida Alexandersson
Musikpedagog

Saxofon, klarinett

frida.alexandersson@norrkoping.se