Pressklipp

 

Kulturskolans projekt ”Där vänskap och kultur skapas” står till grund för Arvsfondens beslut att ge 6,9 miljoner kronor i stöd till Kulturskolan Norrköping.

Projektet startade 2018 och syftar till att utveckla en kulturell och kreativ mötesplats för att öka integrationen i kommunen.  Mötesplatsen kallas för Stage Skandia och är öppen för ungdomar från Norrköpings alla bostadsområden och skolor med ett intresse för musik, teater, dans och poesi/scentext.
– Det är fantastiskt att vi nu får möjlighet att driva detta samarbetsprojekt vidare. Projektets framgång vittnar om styrkan i ungdomarnas egna drivkraft och kreativitet. Vi ser hur varje individ som deltar växer och hur ungdomarna tillsammans utvecklar Stage Skandia, säger Hans Eriksson, verksamhetschef på Kulturskolan Norrköping.

Stödet kommer att gå till att fortsatt hålla liv i projektet och skapa ett unikt samarbete mellan Kulturskolan, Norrköpings fritidsgårdar och Sensus Norrköping i samverkan med flera kulturaktörer i Östergötland.  

Stage Skandia bidrar till att skapa en mötesplats för Norrköpings ungdomar där nya kontaktytor etableras och individerna kan bli förebilder för andra unga i kommunen.
– Detta projekt skapar delaktighet, inkludering och en stark plattform för stadens framtida kulturliv. Det är oerhört glädjande att vi nu fått stöd från Arvsfonden för att ge fler ungdomar chansen att bli en del av projektet, säger Olle Johansson (S), kultur- och fritidsnämndens ordförande.

2019-09-20