Övrig verksamhet

i

Kulturskolan arrangerar en mängd olika projekt som återkommer varje år eller har annan verksamhet än fritidsverksamhet, några av dessa kan du finna här.