Övrig verksamhet

i

Kulturskolan ingår i en rad återkommande aktiviteter och arrangemang i samarbete med andra verksamheter.

Här presenteras det som är aktuellt.