El Sistema

i

El Sistema Norrköping är en orkesterskola inom Kulturskolan där barn och unga blir en del av en orkester. Eleverna lär sig att spela ett orkesterinstrument, till exempel fiol, cello, klarinett eller flöjt.

Det kostar inget att delta i El Sitema och låna instrument.


El Sistema Norrköping är öppet för elever som går på Klockaretorpsskolan (flöjt och klarinett)och Tamburinens skola (fiol och cello). Undervisningen sker flera dagar i veckan i skolans lokaler, både på skoltid och i anslutning till skoldagens slut. All undervisning bedrivs i grupp och innehåller både instrumentspel, rytmik, kör och orkester.

En viktig del av El Sistema är kontakten med den professionella musikvärlden vilket sker genom ett samarbete med Norrköpings Symfoniorkester.

Vad är El Sistema?
El Sistema är en undervisningsmodell där musik används som verktyg för social och mänsklig utveckling. Pedagogiken är inspirerad av José Antonio Abréus från Venezuela och handlar om att elever ska upptäcka glädjen och skönheten i musiken, utveckla sin kreativitet och skapa tillsammans med andra.

Inom El Sistema erbjuder vi elever mycket tid tillsammans och lägger också stor vikt på att elevernas familjer ska känna delaktighet. Orkestern är centrala mötesplatser där varje enskilt barn får känna tillhörighet och gemenskap.

Vänstays för familjen
På respektive skola arrangerar vi en gemensam träff som kallas för Vänstay. Då bjuder vi in elevernas familjer och man får en chans att lära känna varandra och samtidigt ha en trevlig stund tillsammans med sina barn.

Varje gång har vi ett tema som till exempel kan vara att eleverna visar upp vad de lärt sig, besök av professionella musiker, mat och musik, prova-på-kväll, körsång, föräldrarorkester med mera.