Händer som är knutna.

Musikteori

Denna kurs handlar om musikens byggstenar. Här får du lära dig grunderna i musikteori. Detta har du också nytta av om du ska söka till gymnasiet eller folkhögskola.

Vi går igenom notvärden, skalor, tonplatser, intervall, musikspråket och ackordsbyggnad. Du får också praktisera gehörsträning, arrangering och enklare ackordspel.

Elever som redan läst musikteori en tid går vidare med mer avancerad teori där även gehöret tränas djupare. Du lär dig att sätta namn på och direkt härma det du hör. Stegteori och funktionsteori kommer in här för att kunna bestämma ackordens funktioner och identitet, dvs funktionsanalys m.m.

Undervisningen sker från 12 år i mindre grupper. Kursen anpassas till gruppdeltagarnas ålder och individuella kunskapsnivå i möjligaste mån. Du som söker till musikteorikursen har stor fördel av att ha spelat ett instrument i några år.

Kursen ingår för alla antagna elever i fördjupningslinjen. Kursen består av 17 lektionstillfällen fördelade över läsåret. Lektionspassen är cirka 60 min.